Podporna skupina

Sabina Kračun

mag. zakonskih in družinskih študij z opravljeno specializacijo iz zakonske in družinske terapije

Ob vsakodnevnih pritiskih na delovnem mestu je obvladovanje stresnih situacij velik zalogaj. Izkušnje pa kažejo, da marsikatero delovno okolje ne omogoča zaposlenemu, da bi lahko o tem spregovoril brez obsojanja, na iskren način. Vsa težka občutja se kopičijo vrsto let in pogosto ostanejo potlačena (nezadovoljstvo, tesnoba, strah pred službo, konflikti na delovnem mestu, izostajanje z dela in drugo). V primeru neučinkovitega reševanja sprotnih težav, se le te poglobijo, kar pripelje do izgorelosti na delovnem mestu. Obremenilne situacije pri delu zelo vplivajo na zaposlenega in če jih ne more izraziti z namenom razbremenitve, so še vedno tam!

Podporna skupina nudi varen prostor posamezniku, kjer se lahko sproščeno in odkrito pogovarja o tem, kaj doživlja v svojem delovnem okolju z namenom razbremenitve svojih stisk. So varno mesto za soočanje z izzivi, s katerimi se srečuje pri opravljanju svojega poslanstva ob vzajemni podpori, deljenjem čutenj, dilem, vprašanj, z izmenjavanjem izkušenj, ki omogočajo varno učenje strategij za upravljanje stresa. Posameznik vse pridobljeno znanje vnese v svoje delovno okolje ter druga področja življenja. V podporni skupini gre za vzpostavitev osebnega stika in poteka v obliki vodenega pogovora med člani skupine. Oblikuje se smisel individualnosti, saj se znižuje čustvena napetost posameznega člana, ampak hkrati s svojo prisotnostjo podpira in pomaga drugim v podporni skupini. Z namenom, da se krepi zaupanje, občutek pripadnosti, sprejetosti in anonimnosti, šteje podporna skupina majhno število članov (8-10).

Prijava na vključitev v podporno skupino: Podporna skupina, ki nudi psihološko pomoč zaposlenim v različnih delovnih organizacijah in podjetij.