PODPORNA SKUPINA ZOPER IZGORELOST NA DELOVNEM MESTU

Sabina Kračun

mag. zakonskih in družinskih študij z opravljeno specializacijo iz zakonske in družinske terapije

Namen podporne skupine

Izkušnje kažejo, da zaposleni na različnih delovnih mestih pogrešajo možnost, kjer bi se lahko odkrito in sproščeno pogovarjali o tem, kaj doživljajo v svojem delovnem okolju z namenom razbremenitve svojih stisk. Zaradi slabih delovnih pogojev in pritiskov, organizacijski sistem onemogoča zaposlenemu, da bi lahko brez obsojanja o tem iskreno spregovoril. Vsak zase pa lahko prevzame odgovornost za samozaščitno vedenje in uspešno obvladovanje stresa na delovnem mestu z vključitvijo v podporno skupino. Podporna skupina vam nudi varen prostor, kjer lahko izrazite svoje občutke in doživljanja ter razmišljanja »tukaj in zdaj«. Spregovorite lahko o stiskah, ki so potlačena že vrsto let in so povezane z opravljanjem svojega poslanstva, brez strahu pred obsojanjem. Podporna skupina s povezovanjem, medsebojnim podpiranjem, deljenjem čutenj, dilem, vprašanj, izmenjavo izkušenj in čustvenim procesiranjem, daje občutek sprejetosti in razumljenosti. Pripomore k povečanju notranjih virov moči, ki preprečijo izgorelost in omogočajo učinkovitejše spoprijemanje z izzivi na delovnem mestu. Vso pridobljeno znanje pa prenesete tudi na osebna področja svojega življenja.

V podporni skupini gre za vzpostavitev osebnega stika, ki poteka v obliki vodenega pogovora med člani skupine, kjer vlada zaupanje, anonimnost ter občutek pripadnosti in sprejetosti.

Kdo se lahko vključi v podporno skupino? 
Vsak posameznik, ki se srečuje z vsakodnevnimi pritiski in  stresom na delovnem mestu.

Število članov: Omejeno na 8 -10 članov (individualni pristop).

Srečanja: Skupina se bo sestajala 2 x mesečno (ob istem času in dnevu v tednu), trajajo 2 uri, 12 srečanj.

Čas srečanja: Po dogovoru in usklajevanju z vsemi zainteresiranim (začetek ob zapolnitvi mest).

Dodatne informacije:  sabina@terapija-kracun.si ali 030/608-997

Ogled letaka