Izobraževanja in delavnice

Sabina Kračun

mag. zakonskih in družinskih študij z opravljeno specializacijo iz zakonske in družinske terapije

Delo je pomemben varovalni dejavnik duševnega zdravja, saj je eden od pomembnejših področij, ki daje zaposlenemu občutek družbene vključenosti, statusa in identitete. Preko dela se posameznik razvija in uresničuje svoje potenciale. Pa vendar raziskave kažejo tudi negativne vplive delovnega okolja na duševno zdravje zaposlenih, saj je odvisno od organiziranosti dela ter vodenja in delovnih pogojev. Skrb za dobro duševno zdravje in počutje zaposlenih je odgovornost družbe in delodajalcev, pa tudi skrb in odgovornost posameznika. Uspešno podjetje spodbuja zdravje na delovnem mestu na način oblikovanja proaktivne politike dobrega počutja zaposlenih (priznavanje stresa na delovnem mestu in delovne izčrpanosti – do izgorelosti, usposabljanje zaposlenih in vodstvenih kadrov za prepoznavanje znakov stresa pri zaposlenih, izobraziti zaposlene – na kakšen način se spopadati s stresnimi situacijami idr.).

Proaktivno delovanje podjetja nudi svojim zaposlenim:

  • Izobraževanja o prepoznavanju stresa, delovne izčrpanosti in izgorelosti.
  • Izkustvene delavnice s praktičnimi primeri iz vsakodnevnega dela.
  • Zaposlene podpirajo v stiskah, jim nudijo pomoč pri stresu, saj so mu izpostavljeni pri vsakodnevnem opravljanju dela.

Vse aktivnosti omogočajo produktivnost, zmanjšajo odsotnost iz dela zaradi bolezni, preprečuje da bi zaposleni opravljal delo, kljub bolezni, zaradi katere bi moral ostati doma. Uspešnost podjetja ter zaposlenih je odvisna od skrbi za duševno zdravje na delovnem mestu. Vendar pa je potrebno vso pridobljeno znanje integrirati v delovni proces! Kako? S promocijo zdravja na delovnem mestu na način treningov preprečevanja izgorelosti na delovnem mestu, da bi dosegli skupne cilje h katerimi stremijo tako delodajalci, kot zaposleni.

Prijava na delavnico: Psihoedukativne in izkustvene delavnice preprečevanja izgorelosti na delovnem mestu.